LEADERSHIP DEVELOPMENT CENTER

Bepaal de optimale ontwikkelroute om leidinggevend talent te stimuleren

Daadkrachtige, verantwoordelijke en wendbare leiders bepalen het succes van jouw organisatie. Hun beslissingen hebben impact op de gehele organisatie, en zelfs daarbuiten. Ontwikkeling en groei van leiderschap zijn daarom vitaal om de toekomst van jouw organisatie te borgen.

THE FENIX WAY

Op basis van een innovatief en interactief programma op maat van jouw organisatie brengt FENIX iemands talent, ambitie, drijfveren, ontwikkelpunten en wendbaarheid als leider in kaart. We hechten daarbij veel belang aan het geven van voldoende tussentijdse feedback en ruimte voor reflectie zodat de deelnemer bruikbare input overhoudt voor persoonlijke ontwikkeling.

What’s in it for you?

Inzicht in de talenten, kansen en risico’s, en het ontwikkelpotentieel van een leider binnen jouw organisatie.

Voor de deelnemer?

Inzicht in sterktes, ontwikkelpunten en ambities, en bruikbare input voor persoonlijke ontwikkeling.