LEADERSHIP SOLUTIONS

Waar zijn jouw medewerkers nu echt goed in bij het vervullen van een leiderschapsrol? En wat ligt hen minder goed?

Medewerkers willen zich blijven ontwikkelen, ook in hun leiderschapsrol. Met onze Leadership Solutions identificeren wij wat iemands sterktes, verborgen krachten of blinde vlekken zijn bij het vervullen van leiderschapsrollen. FENIX biedt daarbij leiders concrete handvaten om gericht met hun persoonlijke ontwikkeling aan de slag te gaan. Dit draagt bij tot meer effectiviteit, plezier en energie in werk. En daarmee draagt dit bij tot het succes en de prestaties van zowel leider als organisatie.

What’s in it for you?

  • Inzicht in de collectieve kracht van het leiderschapsteam in relatie tot de strategische doelstellingen van je organisatie

  • Huidige en toekomstige knelpunten op vlak van leiderschap worden in kaart gebracht: Matchen het leiderschapspotentieel en -gedrag met de uitdagingen van de organisatie? Kunnen leiders ook in de toekomst een wezenlijke bijdrage (blijven) leveren?