REFLECTOR 360°

Waar zijn jouw medewerkers nu echt goed in? En wat ligt hen minder goed?

Jouw medewerkers hebben een beeld van hun eigen kunnen. Maar dit beeld is niet volledig zonder de input vanuit de werkomgeving. Soms onderschat iemand zichzelf of ziet hij zijn eigen ontwikkelpunten niet. Reflector 360° biedt je dit volledig beeld waarbij het eigen oordeel over werkgedrag wordt vergeleken met het oordeel van anderen.

Het resultaat?

Je krijgt inzicht in de sterke en minder sterke competenties, verborgen krachten en blinde vlekken en ontdekt waarin jouw medewerker zich het best kan ontwikkelen.