VEELGESTELDE VRAGEN

VOOR HET ASSESSMENT OF DEVELOPMENT CENTER

Waarom een assessment of development center?

Een assessment of development center biedt de opdrachtgever meer zekerheid over jouw kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden op basis van een objectief inzicht in je talenten en ontwikkelpotentieel. Afhankelijk van de specifieke vraag van de opdrachtgever spreken we van een assessment center of een development center.

Wat zijn competenties?

Een competentie is het vermogen of de kennis om een handeling bekwaam uit te voeren of een probleem juist op te lossen. Ook onder lastige omstandigheden. Bij de beheersing van een competentie komt het aan op de juiste combinatie van gedrag, kennis en vaardigheden.

Ik heb een vraag. Met wie kan ik contact opnemen?

Je wordt uitgenodigd via ons deelnemersportaal? Via dit portaal kan je de verschillende stappen van je assessment of development center terug vinden. Heb je toch nog een vraag, neem dan telefonisch contact op via + 32 2 456 80 40

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Om jouw assessment of development center te kunnen uitvoeren tegen de achtergrond van de vraagstelling van de organisatie, verzamelen wij gegevens over jou, zoals jouw NAW-gegevens, contactgegevens, geslacht, je cv, bedrijfsgegevens, opleidingsniveau, antwoorden op testvragen en testscores. De verschillende verzameldoelen vind je terug in onze privacy policy.

Je eindrapport wordt vernietigd na 2 jaar. Je hebt steeds het recht om binnen de bewaartermijn om de vernietiging van jouw dossier te vragen. FENIX gaat vertrouwelijk om met jouw gegevens. De eindrapportage delen onze consultants alleen met jou en met de opdrachtgever.

MOGELIJKE ONDERDELEN VAN HET ASSESSMENT OF DEVELOPMENT CENTER

Wat heb ik nodig voor het thuis invullen van de online vragenlijsten en tests?

Een computer met een stabiele internetverbinding en een recente browser (Internet Explorer 9 en lager wordt door Microsoft niet meer ondersteund en daarom door ons niet meer gegarandeerd). De vragenlijsten en tests werken het beste op een computer. Op een tablet ook wel, maar omdat er zoveel variatie in tablets is, hebben we de vragenlijsten en tests niet voor alle soorten van tevoren kunnen testen. We kunnen dus niet garanderen dat de tests en vragenlijsten op elke soort tablet ook daadwerkelijk werken.

Let op: Zorg er in jouw internetbrowser voor dat automatisch vertalen uit staat. Anders kan het voorkomen dat vragen raar en onduidelijk worden vertaald.

Welke vragen kan ik tijdens het interview verwachten?

Bij een assessment center kiest onze consultant voor een ‘gedragsgericht interview’. De consultant zal dan vooral inzoomen op rolrelevante competenties. Daarnaast komen ook ambities en motivatie, loopbaan en sterktes en ontwikkelpunten aan bod.

Bij een development center wil onze consultant tijdens het interview inzicht krijgen in mogelijke loopbaanopties en ontwikkelvragen binnen de organisatiecontext van de opdrachtgever. Uiteraard spelen eerdere loopbaanstappen, motivatie en ambities ook een belangrijke rol.

Bij een perspectief assessment tenslotte wordt zuiver gekeken naar de motieven, drijfveren en ambities van de persoon zonder organisatiecontext, dus ook met een oriëntatie buiten de organisatie.

Rollenspelen, praktijksimulaties, cases, serious games,…?

Tijdens een rollenspel of praktijksimulatie speel je een praktijksituatie na. Je gesprekspartner is een tweede consultant (co-assessor) die zijn of haar rol levensecht speelt. De hoofdassessor kan zo in de nagebootste werksituatie zien hoe je reageert. In het rollenspel wordt een sterk beroep gedaan op je sociale – en communicatieve vaardigheden, of je leiderschapsvaardigheden. Tijdens de praktijksimulaties observeert de hoofdassessor jouw gedrag. Na elke oefening voorzien we een reflectiemoment met feedback.

Al naargelang de doelstelling van het assessment of development center kunnen specifieke cases, serious games of zelfevaluaties deel uitmaken van het traject.

NA HET ASSESSMENT OF DEVELOPMENT CENTER

Hoe krijg ik terugkoppeling van de resultaten?

Aan het eind van de dag ontvang je een persoonlijke terugkoppeling van de hoofdassessor. Het eindverslag wordt vervolgens opgemaakt en doorgestuurd naar de opdrachtgever.

Wat staat er in de rapportage?

Afhankelijk van de vraagstelling van de opdrachtgever geeft onze consultant inzicht in jouw motivatie en drijfveren, jouw talenten en te ontwikkelen punten, gebaseerd op diverse persoonlijkheidsvragenlijsten, capaciteitentests, games, cases en praktische assessmentoefeningen. Afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever kunnen ook de mate van zelfregie, je valkuilen in lastige situaties, je leiderschaps-/beïnvloedingsstijl en andere punten worden belicht.

Bij een assessment center krijgt de opdrachtgever advies over de mate van jouw geschiktheid voor een bepaalde rol binnen een bepaalde context.

In de rapportage van een development center worden daarnaast ook ontwikkeltips of een ontwikkeladvies bijgevoegd.

Gaat het om een loopbaanvraagstuk (perspectief assessment) dan geven we advies over passende loopbaanstappen en ontwikkelmogelijkheden.

Ik heb vragen over de uitslag van het assessment.

Je kunt telefonisch contact opnemen met de hoofdassessor. Die kan jou ook helpen met een verder ontwikkelplan. Als deelnemer van een Assessment of Development Center ontvang je 10% korting als je kiest voor een coaching of training na je assessment. Vraag je consultant naar de mogelijkheden.